Silážne vaky, alebo vybudovanie nového sila?

Silážne vaky

  • kapacita vaku až 300 t
  • pre všetky zrnové materiály
  • hotový sklad
  • vhodná skladovacia doba
  • vysoká výkonnosť
  • udrží kvalitu materiálu
  • rýchle odpisy
  • minimálne náklady na 1 t
Grainbagger a naskladňovanieObilné silo
100 t/ hod. ... 1000 t/ deň5 síl s kapacitou každé 1000t
Množstvo/ veľkosť5000 t5000 t
|(20 silážnych vakov, rozmer 2,7m x 75m, 250 t/vak)5.000 * 100 € / t bez sušenia
InvestíciaGrainbagger (€): 37 000 Silo 100 (€/t): 500 000
|Odpisy (€/t, pri 8. rokoch): 0,93Odpisy (€/t, 20 rokov): 5,00
|Úrok (€/t, 5%): 0,19Úrok (€/t, 5%): 2,50
Prevádzkované nákladyTraktor (€/t pri 18 €/h) na- a vyskladňovanie: 0,36Naskladňovanie: 0,50
|Mzda (€/t, 15 €/h) na- a vyskladňovanie: 0,34Vyskladňovanie: 0,50
|Opravy (€/t, 1% z investície): 0,07Opravy (1% z investície): 1,80
|Silážny vak (€/t): 1,80Mzda: 0,30
|Spolu (€/t): 3,69Spolu (€/t): 10,60
|Úprava terénu pre vaky (€/t) (10 € / m², 20 rokov) Ochrana pred vtákmi a hlodavcami : 1,00
Celkové nákladySuma (€/ t): 4,69 Suma (€/ t): 10,60
Náklady v EUR na 5000t23 450 53 000
Porovnanie nákladov Porovnanie nákladov
Súbor na stiahnutie

Úspora nákladov 5,91 €/t alebo 29 550 € ročne!

Úspora nákladov pri používaní silážnych vakov za 8 rokov až  236 400 EUR!

Táto usporená suma zodpovedá množstvu obilia až 1 576 t pri cene od 150 €/t.