Trendy pri skladovaní a konzervovaní poľnohospodárskych produktov

Trendy pri skladovaní a konzervovaní poľnohospodárskych produktov

Bezpečné skladovanie a konzervovanie poľnohospodárskych produktov na dlhšie obdobie je predpokladom  pre svetový obchod, ako aj pre domáce zásobovanie človeka a zvierat aj mimo sezóny pestovania, či zberu. Čítať viac...

Silážne vaky, alebo vybudovanie nového sila?

Silážne vaky, alebo vybudovanie nového sila?

Čo urobiť pri úrode 5000 t obilia? Uvedená kalkulácia udáva úsporu nákladov pri používaní silážnych vakov. Kalkulácia vychádza z aktuálnych cien 2015 v Nemecku.
Čítať viac...

Manažment silážovania

Manažment silážovania

Kvalitná a vysokohodnotná siláž je predpokladom pre efektívnu úžitkovosť zvierat a súčasne aj pre úspech v ekonomike chovu hovädzieho dobytka. Pre úspech v silážnom procese sú rozhodujúce silážovateľnosť krmiva dodržanie správneho postupu silážovania a výber správneho konzervačného prípravku.
Čítať viac...

Kvalita fólií u silážnych vakov - samotná hrúbka nestačí

Kvalita fólií u silážnych vakov - samotná hrúbka nestačí

Ešte pred pár rokmi nezohrávalo silážovanie krmív do fóliových vakov takmer žiadnu úlohu. To sa netýkalo iba poľnohospodárskej praxe, ale aj výskumu. Dnes sa vo viac ako 20-tich európskych krajinách utláča do vakov štyri až päť miliónov ton najrôznejších silážnych krmív. Tento vývoj bol sprevádzaný množstvom vedeckých projektov, u ktorých boli dosiahnuté výrazné užitočné poznatky.  To že tento spôsob silážovania bol tak dobre prijatý, je na jednej strane zásluha nízkych investičných nákladov na tonu siláže - na druhej strane vďaka rýchlej amortizácii – aj vďaka nízkemu investičnému riziku. Čítať viac...

Silážovanie krmív do vakov – úspora pri výrobe a skladovaní objemových krmív pre hospodárske zvieratá. Komplexné riešenia aj pre bioplynové stanice.

Silážovanie krmív do vakov – úspora pri výrobe a skladovaní objemových krmív pre hospodárske zvieratá. Komplexné riešenia aj pre bioplynové stanice.

Technológia výroby objemových krmív (siláží, senáží) do vakov je rozšírená a čoraz populárnejšia aj u nás na Slovensku. Do vakov je možné uložiť a skladovať okrem už hore uvedenej kukuričnej siláže a rôznych druhov senáží aj cukrovarské rezky, pivovarské mláto, liehovarské výpalky, corngold, ako aj čoraz populárnejšie uskladnenie miaganého kukuričného a obilného zrna. Čítať viac...