Silážovanie krmív do vakov – úspora pri výrobe a skladovaní objemových krmív pre hospodárske zvieratá. Komplexné riešenia aj pre bioplynové stanice.

Technológia výroby objemových krmív (siláží, senáží) do vakov je rozšírená a čoraz populárnejšia aj u nás na Slovensku. Do vakov je možné uložiť a skladovať okrem už hore uvedenej kukuričnej siláže a rôznych druhov senáží aj cukrovarské rezky, pivovarské mláto, liehovarské výpalky, corngold, ako aj čoraz populárnejšie uskladnenie miaganého kukuričného a obilného zrna.

Jednou z najväčších výhod tejto technológie je v konečnom dôsledku preukazne vyššia výživná hodnota krmiva v porovnaní s u nás najviac rozšírenou klasickou výrobou v silážnych jamách. Toto sa v ekonomike podniku prejaví v nižšom nákupe pomerne drahých jadrových krmív potrebných pri vytváraní produkčných kŕmnych dávok pre hospodárske zvieratá. Týmto spôsobom zvieratá lacnejšími objemovými krmivami nielen mechanicky nasýtime, ale sprístupníme im aj časť živín potrebných k produkcii mlieka či mäsa. 
Nezanedbateľným ukazovateľom je aj priaznivá logistika, nakoľko silážne vaky môžeme uskladniť na vhodnom priestore pri maštaliach, čím odpadajú niekedy zdĺhavé prevozy krmiva k zvieratám. 
Tak isto môže byt vedľa seba umiestnených viac rôznych druhov krmív. Silážne vaky sú šetrné aj k životnému prostrediu, nakoľko z hermeticky uzavretého silážneho vaku neunikajú plyny ani šťavy, ktoré následne znečisťujú životné prostredie.

Napriek nesporným výhodám tejto technológie je ešte dosť veľa farmárov, ktorí ju ešte nevyskúšali. Pre farmárov a poskytovateľov služieb prichádza firma GROLOS, s.r.o., ako zástupca nemeckej firmy Budissa Bag (bývalý Ag Bag) na Slovensku, s rôznymi typmi silážnych lisov vhodných od malých farmárov až po veľké bioplynové stanice.
Prvý lis s typovým označením BUDISSA BAGGER RT 7000 Farm je vhodný pre menšie a stredné farmy s ročnou produkciou siláže do 2 000 ton. Dodáva sa s tunelom o priemere 2,4 m. Pri plnení dosahuje výkon 45 – 70 t.h-1 pri agregácii s menším (75 -125 k) traktorom.

 

RT 7000 Farm

 

 

Druhý, najrozšírenejší rad, má typové označenie BUDISSA BAGGER RT 8000RT 8000 Profi
Je vhodný pre väčšie farmy, ako aj pre poskytovateľov služieb s ročnou produkciou 5 000 ton siláže a viac. Pri tomto type je možné plniť vaky s priemerom 1,95 m, 2,4 m, 2,7 m a 3,0 m. Výkonnosť typu RT 8000 je do 100 t.h-1 a RT 8000 Profi do 130 t.h-1. Pri type RT 8000 Profi je možné kombinovať brzdenie plnenia vaku pomocou lán aj kotvy. Pri type RT 8000 je požadovaný výkon traktora 160 k a pri type RT 8000 Profi je to 200 k.

Tretí typ s označením BUDISSA BAGGER RT 9000 je z nich najväčší a je určený hlavne pre podniky služieb a pre veľké bioplynové stanice. Jeho využitie je vhodné pri ročnej produkcii 15 000 ton siláže a viac. Pri tomto type s kotvovým systémom brzdenia pri plnení vaku je možné použiť tunel s priemerom 3,3 alebo 3,6 m. Výkonnosť plnenia je cez 200 t.h-1. Požadovaný výkon traktora je 240 k. Pri tuneli s priemerom 3,6 m a dĺžke vaku 150 m sa dá naplniť cca 1000 ton siláže/vak.

Silážne lisy a vaky značky BUDISSA BAG patria k najrozšírenejším a najpredávanejším v rámci celej Európy a svojou kvalitou a spoľahlivosťou si získavajú stále viac spokojných zákazníkov.

 

moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 08/ 2013