Silážne lisy s rotorom - vakovače

Silážne lisy s rotorom tvoria základnú skupinu strojov na silážovanie a skladovanie rôznych poľnohospodárskych krmív a komodít do plastových, silážnych vakov. 

Pre natlačenie a rovnomerné rozloženie komodít do vakov využívajú mohutný, ozubený rotor. Na udržanie optimálneho tlaku komodít vo vaku sa využívajú dva základné spôsoby.

  • zadná brána, o ktorú sa čelo vaku opiera a stroj je brzdený bubnovými brzdami s dvoma oceľovými lanami
  • kotva na oceľovom lane, ktorá sa počas vakovania/napĺňania vaku, pohybuje v samotnom vaku